Eigenrisicodrager

Eigenrisicodragerschap betekent dat jij er als werkgever voor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waar u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) voor heeft. Je neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over. Dan kies je ervoor om grip op het verzuim te houden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van de (ex-)werknemers.

 

Ben of wordt je eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW), dan ben je verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering en de re-integratie van de ziek uit dienst gegane werknemers voor de eerste twee jaren verzuim.

 

Ben of wordt je eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), dan ben je nadat UWV een WGA-uitkering aan jouw (ex-)werknemer heeft toegekend tot nog tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en de re-integratie van uw (ex-) werknemers. Een WGA-uitkering wordt toegekend nadat jouw (ex-)werknemer al twee jaren verzuim doorlopen heeft.

 

Aan het eigenrisicodragen (dus verzekeren) van WGA en of ZW zitten voor en nadelen, afhankelijk van jouw situatie, omvang van het werknemersbestand en verzuim is een advies op maat samen te stellen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

    Wie ben ik?

    Opgegroeid in een ondernemersgezin en zelfstandig ondernemer geweest met een groentewinkel. Op gegeven moment de overstap gemaakt naar de verzekeringsbranche. Eerst als adviseur particuliere verzekeringen maar al snel de overstap gemaakt naar zakelijke verzekeringen omdat ik daar meer affiniteit mee heb.
    Mijn werkwijze is simpel, waarmaken wat je beloofd en eerlijk zaken doen. Kern van de relatie is altijd “de klik” en vertrouwen. Ik zal mijn uiterste best doen om dat niet te beschamen.
    henk-stienstra-h&r-verzekeringen