WIA

Wat is WIA

Na 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte krijgt de werknemer te maken met de WIA. De WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de wet voor arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor als je werknemer deels (meer dan 35%) arbeidsongeschikt is. En de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor als je werknemer volledig en blijvend arbeidsongeschikt is.

Zodra de medewerker met de WIA te maken krijgt zal de mate van arbeids(on)geschiktheid worden vastgesteld. Afhankelijk van dat percentage en de eventuele verdiencapaciteit wordt de uitkering vastgesteld. Als de verdiencapaciteit groter is dat wat er werkelijk wordt verdiend kan de terugval in het inkomen van de werknemer aanzienlijk zijn. In dat geval praat je over een WGA tekort of hiaat. Om dit op te vangen zijn er een aantal verzekeringen mogelijk.

 

Welke oplossingen

WIA-bodemverzekering: bedoeld voor mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Je werkgever zoekt dan samen met jou naar een andere functie. Met die nieuwe functie verdien je mogelijk minder. De WIA-bodemverzekering vergoedt dan een aantal jaren het verschil tussen je oude en nieuwe loon.

WGA-hiaatverzekeringen: Sommige verzekeringen keren bijvoorbeeld een vast verzekerd bedrag uit. Anderen vullen het inkomen aan tot een bepaald percentage.

WIA-excedentverzekering: Verdient de werknemer meer dan het maximale sociale verzekeringsloon (SV-loon)? Dan kun je een aanvullende WIA-excedentverzekering afsluiten. In 2021 is dit 58.311. Deze verzekering is voor als uw jaarloon boven het SV-loon tot een bepaald maximum inkomen. Dat maximum verschilt per verzekeraar maar is meestal tot € 100.000,-.

 

 

WIA (wel ingewikkeld allemaal)

Ingewikkeld voor jou als ondernemer maar zeker ook voor jouw werknemers. Van belang is dat je kennis hebt in wat er is afgesproken in de van toepassing zijnde cao. Vanuit goed werkgeverschap wordt verwacht dat de werknemers worden geïnformeerd en een (verzekering)oplossing ter beschikking wordt gesteld. In veel gevallen mag (een deel van) de premie aan de werknemer worden doorbelast. Wij kunnen je daarmee helpen, informeer naar de mogelijkheden.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

    Wie ben ik?

    Opgegroeid in een ondernemersgezin en zelfstandig ondernemer geweest met een groentewinkel. Op gegeven moment de overstap gemaakt naar de verzekeringsbranche. Eerst als adviseur particuliere verzekeringen maar al snel de overstap gemaakt naar zakelijke verzekeringen omdat ik daar meer affiniteit mee heb.
    Mijn werkwijze is simpel, waarmaken wat je beloofd en eerlijk zaken doen. Kern van de relatie is altijd “de klik” en vertrouwen. Ik zal mijn uiterste best doen om dat niet te beschamen.
    henk-stienstra-h&r-verzekeringen